top of page

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนหลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรม

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน ศูนย์ให้คำปรึกษาเเละวิจัยทางสถิติได้รับข้อมูลของท่านเเล้ว เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จะติดต่อท่านตามอีเมลที่ท่านเเจ้งไว้ภายใน 3 วันทำการค่ะ

(ถ้าก่อนวันอบรม 10 วัน มีผู้สมัครไม่ถึง 18 คน ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกโครงการ)

bottom of page