แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน

การโอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคาร:

 

ธนาคาร:

    ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาสภากาชาดไทย

 

ชื่อบัญชี:

    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

 

เลขที่บัญชี:

    045-2-21885-1

หมายเหตุ: หากท่านไม่สะดวกแจ้งการชำระเงินในฟอร์มนี้ ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

                  มาได้ที่ statcenter@cbs.chula.ac.th หรือแฟกซ์มาที่ 02-218-5652