การให้คำปรึกษา

ศูนย์ให้คำปรึกษามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถิติและการวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน (โดยมีค่าใช้จ่าย) โดยผู้สนใจสามารถติดต่อทางศูนย์ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง และระบุรายละเอียดของโครงการโดยย่อ ซึ่งทางศูนย์ฯจะได้ประสานงานนัดหมายประชุมในรายละเอียดต่อไป
โปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการในการขอรับคำปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล* :

อีเมล์* :

เบอร์โทรศัพท์* :

หน่วยงาน* :

รายละเอียด* :

© 2015 ศูนย์ให้คำปรึกษาทางสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Facebook Basic Black